Általános Szerződési Feltételek

2022. december 10.
teamlab.hu

Szállásközvetítés

 

 1. Bevezető és általános rendelkezések:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Pannon-Servus Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: Pannon-Servus Kft., Cégjegyzékszám: 02-09-070901, Adószám: 13772970-2-02, Számlaszám: 11731056-21452127-00000000, Székhelye: 7624 Pécs, Tiborc utca 72, képviseli: Várnai Péter).; a továbbiakban Szolgáltató) által működtetett, teamlab.hu (http://www.teamlab.hu) Weboldalon, továbbá a Szolgáltató internetes programkereső és szálláshely-foglalási rendszere révén az ÁSZF tárgya szerinti Partnerhez kapcsolódó társoldalakon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: Szolgáltatás, Weboldal) igénybevételének feltételeit, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználók, valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. 

A Szolgáltató által működtetett Weboldalon számos Szolgáltatást nyújt, szálláshely, vendéglátás és rendezvényhelyszín ajánlatainak összegyűjtött megjelenítése, a felhasználók tájékoztatása, szállás-keresőszolgáltatás üzemeltetése, a felhasználók ajánlatkéréseinek és foglalásainak a partnerek részére történő továbbítása, csapatépítő programok szervezése. 

Egyes Szolgáltatások az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősülnek, továbbá a Weboldal keretén belül elérhető más szolgáltatásokat (így különösen egyes program kereső szolgáltatások, térkép és útvonalkereső szolgáltatások) külső szolgáltató nyújtja átirányítás útján. Egyes böngészőkben lehetőség van helymeghatározó böngészésre. 

A Felhasználók és Partnerek által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

A jelen ÁSZF, illetve a Weboldal és szolgáltatásaik működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás és a jelen ÁSZF-ből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Felhasználói Tartalmak) – együttesen a továbbiakban: Szabályzatok – az ÁSZF részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot a Szabályzatok módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja az érintetteket, valamint arról elektronikus úton értesítést küld az érintettek részére. 

Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal (Facebook.com, Google, stb.), a Szolgáltatóhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak. 

A Szabályzatok elfogadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Weboldal működésére és a használatával a Szolgáltató és a Felhasználók között létrejövő szerződésekre, függetlenül a Weboldal nyelvétől Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak azzal, hogy a kollíziós normák nem alkalmazandóak, és a magyar, illetve a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti joghatóság kerül kikötésre. 

2. Fogalmak:

2.1. Felhasználó: a Weboldalak látogatója, illetőleg mindenki, aki a Szolgáltató bármely szolgáltatását igénybe veszi. 

2.2. Vendég: Vendég: aki a Weboldalak használatával, így a Szolgáltató szállás, vendéglátás, rendezvényhelyszín foglalási rendszerének használatával a Partner szállását, vendéglátói szolgáltatását(étel, ital,…), rendezvényhelyszínét lefoglalja, illetve aki a Partner szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi, arra vonatkozó jogviszonyt létesít a Partnerrel.

2.3. Partner: Partner: a Weboldalon szállás, vendéglátás, rendezvényhelyszín ajánlatot közzétevő harmadik személy, a szállásfoglalási rendszerben megjeleníteni kívánt szálláshely szolgáltatás, rendezvényhelyszín időszakos bérbeadására a hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy. Egy adott szállás, vendéglátóhely, rendezvényhelyszín adatlapján található információkat, azaz a szállás, vendéglátás(étel, ital)rendezvényhelyszín ajánlat lehetséges tartalmát minden esetben a Partner határozza meg. Partner továbbá a Weboldalon programot közzétevő harmadik személy. Az adatlap hiányosságaiért, illetve a Partner üzleti magatartásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2.4. A Szolgáltató internetes szállásfoglalási rendszere és társult oldalai: azon mindenkori internetes oldalak összessége, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon, vagy külön megállapodás alapján részben, vagy egészben rendelkezési joggal bír és/vagy amely oldalakon az ÁSZF szerinti a Szolgáltató a szolgáltatásával összefüggésben hirdetéseket jelentethet meg.

2.5. Ajánlat: Jelen ÁSZF szerint ajánlatként értelmezendő a weboldalon közzétett szálláshelyre, vendéglátóhelyre és rendezvényhelyszínre vonatkozó információk. Ezen információk az árakat nem tartalmazzák, az árajánlatot a szálláshely kifejezetten zárt csoportok részére nyújtja, amely a weboldalon nem kerül feltüntetésre.

3. Az egyes szolgáltatások

Az egyes szolgáltatások között megkülönböztetünk a Vendégek és a Partnerek (szálláskereső és programkereső) felé nyújtott Szolgáltatásokat 

3.1. Szolgáltatások a Vendégek felé 

3.1.1. Szállás, rendezvényhelyszín keresés 

A Felhasználónak lehetősége van különböző paraméterek mentén szállások és rendezvényhelyszínek közötti keresésre. A Szolgáltató az itt, valamint az ezen funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. 

3.1.2. Szállásokra és rendezvényhelyszínekre vonatkozó ajánlatkérés 

A Weboldalon található ajánlatkérő adatlap kitöltésével és elküldésével, illetőleg telefonon, vagy e-mailben a Felhasználó a Partnerre vonatkozó szállás ajánlatot kérhet adott paraméterek mentén. Az ajánlatkérés semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, az ajánlatkérés nem minősül foglalásnak. A Szolgáltató várhatóan egy munkanapon belül, de legfeljebb a foglalást követő 48 órán belül visszajelzést küld a Felhasználónak. 

3.1.3. Szállás, rendezvényhelyszín foglalása 

A Weboldalon a Szolgáltató egy Internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül minden ott szerepeltetett szállás- és rendezvényhelyszínt biztosító cég meghirdetheti kiadó rendezvényhelyszíneit. A Weboldalon található adatlap kitöltésével és elküldésével, telefonon vagy e-mail útján a Felhasználó a Szolgáltatón keresztül ajánlatot kér a szálláshelytől, mely ajánlatról a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót. 

Amennyiben a Vendég az ajánlatot elfogadja a Szolgáltató online rendszerén keresztül, illetve e-mailen vagy telefonon keresztül nyújtott segítségével, a Vendég egy közvetlen (jogilag kötelezett) szerződéses kapcsolatba lép a szállásadóval. Attól a pillanattól kezdve, hogy a Vendég lebonyolította foglalását, Szolgáltató kizárólag közvetítői szerepet tölt be a Vendég és kiválasztott szálláshelye között, eljuttatva a Vendég foglalási adatait szállásadójának, rendezvényhelyszínének. A Partner várhatóan egy munkanapon belül, de legfeljebb a foglalást követő 48 órán belül jelez vissza a Felhasználónak arról, hogy a foglalást módjában áll-e elfogadni (foglalás visszaigazolása vagy elutasítása). A foglalás elküldésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Partner visszaigazolja a foglalást, úgy a Felhasználó és a Partner között szerződés jön létre, és a Felhasználó a szerződéstől kizárólag az adott szállás lemondási feltételek menüpontjában jelzett feltételek szerint állhat el. 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó szolgáltatások igénybevételére irányuló online szerződéseknél. Az adatbeviteli hibák javítására a foglalás elküldése előtt a foglalási adatlapon, ezt követően a Partnernek küldött megkeresés folytán van lehetőség. 

A fentiekben körülírt szolgáltatásért a Szolgáltató semmilyen költséget nem számol fel a Vendégeknek, és a szoba és rendezvényhelyszín árakhoz nem ad hozzá a Szolgáltató semmilyen kiegészítő foglalási díjat. A Vendég közvetlenül a szállásadónak fizet a lefoglalt szállásért. Szálláshely-foglalás és visszaigazolás esetén a Vendég az ajánlatokat a Partner felé minden helyszínen készpénzben / előre utalással vagy bármely más a Partnerrel egyeztetett módon fizeti meg. A Partner a Vendég felé köteles az igénybevételt pontosan egyeztetni. 

3.2. Szolgáltatások a Partnerek felé 

3.2.1. Szolgáltatás a Szálláshely rendezvényhelyszín, mint Partner felé 

A jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint a Partner megrendeli a Szolgáltatótól a szálláshelye, rendezvényhelyszíne Weboldalon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését, a Szolgáltató pedig megjeleníti a Partner szálláshelyét, továbbá biztosítja a rendszerébe beérkező szállásfoglalásoknak, illetve ajánlatkéréseknek a Partner részére történő továbbítását. 

A Partner a Szolgáltatóval egyezett módon a Szolgáltatónak küldi el az árajánlatok pontos tartalmát, amelyeket a Szolgáltató a Vendég részére továbbít. A Partner a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltatót azzal, hogy az ÁSZF-ben foglalt, az Ajánlat közzétételéhez, illetve a közte (Partner) és a Felhasználó és Vendég közti szerződéshez, illetve kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeket ellássa (pl.: ajánlatkérések, foglalások továbbítása, a foglalás elküldését igazoló üzenet). 

A Szolgáltató alapszolgáltatásként a Partner szálláshelyét jeleníti meg jutalék ellenében. 

3.3. Szolgáltatások valamennyi Felhasználó felé 

3.3.1. Ügyfélszolgálat 

A Szolgáltató elvárja Partnereitől, hogy a Felhasználóknak magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, és a Felhasználókkal folytatott kommunikáció minden esetben udvarias és segítőkész legyen, továbbá hogy a Partner által az oldalon megjelenített információk a valóságnak megfeleljenek.  

Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken: e-mail: hello@teamlab.hu Telefon: +36 70 611 71 78 

4. A szerződéses jogviszonyok létrejötte

4.1. A Partner és a Szolgáltató közötti szerződés 

A Partner a Szolgáltatóval előzetesen egyezteti (személyesen, telefon és/vagy, email útján) a megrendelése tartalmát. A Partner ezen egyeztetést követően megfelelően és hiánytalanul kitölti megbízási szerződést, amit elektronikus úton visszaküld a Szolgáltatónak. A megbízási szerződés adattartalmának megadása és visszaküldése során a Partner a Szolgáltató jelen ÁSZF-jében foglaltakat is elfogadja egyúttal. Maga a Szerződés a megbízási szerződés Szolgáltatónak való megküldésével és a Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. 

4.2. A Partner és a Vendég közötti szerződés 

Amennyiben a Partner visszaigazolja a Vendég foglalását, úgy közöttük a Partner szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A Szolgáltató, a Vendég és a Partner közötti jogviszonynak nem alanya. 

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy weboldala segítségével megjeleníti a Partnernek az ÁSZF szerint megadott Ajánlatát, és az Ajánlathoz kapcsolódóan megadott információkat. A Szolgáltató jogosult a Vendégeket saját maga is informálni arról, hogy az adott szálláshely és szállásajánlat vonatkozásában a Partner és a Vendég között jön létre szerződés. A Szolgáltatónak a Vendég felé fennálló tájékoztatási joga kiterjed arra is, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyból fakadó jogokról és kötelezettségekről tájékoztassa a Vendéget. 

A szállásfoglalások elősegítése és a Partner szálláshelyén történő Vendég foglalások növelése érdekében a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Partner által a Szolgáltatóval egyeztetett Ajánlatot, illetve az ezzel kapcsolatos adatok és információk (ideértve bármely fotót, illusztrációt, szöveget is) egészét, vagy azok bármely tetszőleges részét, a Weboldalon kívül az általa megválasztott helyen, illetve platformon, az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetíteni, megjeleníteni, népszerűsíteni, reklámozni. 

A Szolgáltató így különösen jogosult a Partner szálláshely ajánlatát, vagy annak bizonyos, a saját rendszerében szereplő ajánlatát, bármilyen módon (online és offline felületeken is) hirdetni, megjeleníteni. A jelen pontban foglalt keretek között (így adott esetben) a Partner szálláshelye és Ajánlata nem kizárólag a Szolgáltató weboldalainak domain nevei alatt jelenhet meg. Ilyen megjelenés lehet a kereső és közösségi hálózatok rendszereiben való megjelenés. 

A Szolgáltató köteles az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező Vendég ajánlatkéréseket és foglalásokat a Partner részére továbbítani. A Weboldalon elérhető adatlap kitöltésével, telefonos és e-mail útján történő megkeresésével a Felhasználó a Partnernél foglalhat szállást, rendezvényhelyszínt. 

A Szolgáltató a Partner díjfizetési kötelezettsége megsértése esetén – eltérő megállapodás hiányában – az esedékességet követő 30. napon az adott szálláshely megjelenítését, a Partner előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult felfüggeszteni, vagy Weboldalon és annak társoldalain megjelenő szálláshely foglalási lehetőségét korlátozni. 

A foglalási korlátozás esetében a Partner szálláshely adatai megjelennek a Weboldalon és társoldalain, de a Vendégek nem kérhetnek ajánlatot az adott szálláshelyre. Amennyiben a Partner fizetési késedelme eléri a 60 napot, úgy a megjelenést a Szolgáltató véglegesen törölheti a rendszerből. A Szolgáltató mindezen tevékenységét azért végzi, hogy a Vendégek, akik az adott utazási céllal keresnek a Weboldalon és társoldalain, azon Partnereknél tudjanak foglalni, akik valamennyi kötelezettségüknek eleget tesznek, és azért, hogy a Szolgáltatónál, amennyiben megszűnik a fizetési késedelem, akkor a Szolgáltató a lehető leggyorsabban tudjon újabb Vendégeket közvetíteni a Partner felé. 

A Szolgáltató a Weboldalak szolgáltatásaihoz kapcsolódóan és a Vendégek kérdéseinek megválaszolása céljából telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat Szolgáltató általi működtetése nem mentesíti a Partnert az ÁSZF szerinti és a jogszabályokból folyó kötelezettségek teljesítése alól. 

7. A Partner jogai és kötelezettségei

A Partner az ÁSZF-ben foglaltak, illetve az ÁSZF szerint hivatkozottak szerint jogosult arra, hogy az Ajánlata megjelenjen és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye. A Partner köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben hivatkozottak szerint ellenértéket megfizetni. A Partner tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett – követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról, valamint a Szolgáltató mindenkori jogi képviselőjét megbízni a fennálló követeléssel kapcsolatos igényérvényesítés érdekében. A Szolgáltató jogosult a Partner nem, vagy nem szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett cselekményeinek, továbbá az igényérvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pl.: eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díjak) a Partnerre terhelni. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Vendégnél informálódjon a szálláshely igénybevételével összefüggésben. 

A Partner vállalja és szavatolja, hogy az általa közölt információk, fotók, adatok, a valóságnak megfelelnek és azok harmadik személyek jogait vagy jogos érdekeit nem sértik, vagy veszélyeztetik. A Partner vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben is feltüntet minden olyan releváns információt, ami a Vendég megalapozott döntéséhez szükséges. 

A Partner a Szolgáltató rendszerén keresztüli kommunikációjában, sem egyéb úton nem adhat meg olyan adatokat, információkat, elérhetőségeket, amelyek a vele való kapcsolatfelvételre alkalmasak (telefonszám, email cím, webcímek, linkek, stb.), továbbá más módon sem ösztönözheti a Vendéget (Felhasználót) a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. Mindennek értelmében a Partner az általa megjelenített szálláshelye,rendezvényhelyszíne illetve a csomagajánlat vonatkozásában a Szolgáltatón érkezett szállásfoglalást kizárólag a Szolgáltatón keresztül jogosult jóváhagyni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

A Partner köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai problémákról – így különösen az Internetkapcsolat tartós, vagy időszakos (várhatóan 1 munkanapot elérő, vagy meghaladó hiányáról -, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, azzal, hogy az értesítés elmaradásából eredő károkat saját maga köteles viselni. 

A Partner köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, ha a Vendég felé a Foglalással vállalt eredeti szerződéses kötelezettséget nem tudja teljesíteni. A Partner ebben az esetben köteles a Vendég részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy a Vendég részére ráfizetés nélkül magasabb színvonalú szálláshelyet biztosítani („ Helyettesítő Szolgáltatás” ). A Helyettesítő Szolgáltatásnak az eredeti szolgáltatás alapvető jellemzőinek meg kell felelni (száma, komfort fokozat, a szálláshely elhelyezkedése, földrajzi távolság, településen belüli elhelyezkedés, önálló használatú területek). A Helyettesítő Szolgáltatás igénybevételének esetleges plusz költségei a Partnert terhelik (pl: az eredeti és alternatív szállás közötti árkülönbözet, a foglalással érintett Vendég utazási többletköltségének a megtérítése, vagy az alternatív szálláshelyre való utaztatása, stb.). 

Abban az esetben, ha a Foglalást követően az eredeti Foglalás feltételeit érdemben módosulna, a Partner köteles értesíteni a Szolgáltatót a módosítás tartalmáról. Ilyen feltételek lehetnek különösen az alábbiak: módosított időpont vagy időtartam, eltérő számú Vendég, módosult csomag stb. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

Amennyiben a Partner által nyújtott szolgáltatás nem felel meg az Ajánlatban, a Foglalásban vagy a Vendéggel megállapodott módosított szerződésben foglalt szolgáltatásnak vagy a Partner nem tud Helyettesítő Szolgáltatást nyújtani, vagy azt a Vendég nem fogadja el, a Partner köteles a Vendéget kártalanítani, illetve kompenzálni a Vendéget a fentiekkel kapcsolatban ért minden hátrányos következményért, kárért és költségéért. A Vendéget megillető kompenzációt, kártalanítást az esemény bekövetkezésekor kell teljesíteni. A jelen pontban szabályozott esetekben a Partner köteles értesíteni és tájékoztatni a Szolgáltatót. A Partner köteles a Szolgáltatót mentesíteni a vele szemben a fentiekkel összefüggésben keletkezett minden igény, költség és kár tekintetében. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

A Szolgáltató nem felel a Vendég által a Partnernek, vagy más harmadik személynek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért. 

8. „Árgarancia”

A Partner más szolgáltató rendszerében, és/vagy saját, vagy más weboldalán, és/vagy bármely más egyéb platformon (online és offline), különösen a Szolgáltató szempontjából konkurens szálláskereső portálokon és kuponos oldalakon NEM adhat meg a Szolgáltató részére megküldött árajánlatban szereplő áraknál és kondícióknál alacsonyabb árat, illetve jobb kondíciókat. 

A Partner vállalása és kötelezettsége megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy döntése szerint a megjelenést felfüggeszteni. A Partner köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott Szabályzatok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Partner ebben a körben és a Szabályzatok elfogadásával kijelenti, hogy megfelelően tájékozódott a Szabályzatokban foglaltakról.

A Weboldalon a Partner szálláshelyének megjelenítéshez, a szálláshelyre vonatkozó információk aktualizálásához, a Vendéggel a Szolgáltató rendszerén keresztüli kontaktusok folytatásához, továbbá a Vendég és Partner közötti kontraktus létrejöttéhez a Partner aktív közreműködése szükséges. A Partner a szálláshelyére vonatkozó fotókat, adatokat, információkat az Weboldalon keresztül tudja megadni.

 

A Partner a Szolgáltatóval és a Szolgáltató rendszerének keretein belül telefonon vagy e-mail üzenetben a Vendégekkel együttműködik. A Partner vállalja, hogy megteszi és kifejti mindazon aktivitásokat, amelyek a szálláshelyének megjelenítéséhez, illetve a Vendégekkel való kontaktusok és kontraktusok létesítéséhez szükségesek.

 

A Partnernek tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal szolgáltatásának üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Weboldalak rendeltetésszerű működtetését. A mindezek megsértésével okozott kárért a Partner felelős.

9. Díjak, fizetési feltételek – A Szolgáltató és Partner elszámolási módja:

A Partner a Szolgáltató szolgáltatásáért jutalékot köteles fizetni, amelynek alapja a Szolgáltatón keresztül a Partner meghirdetett, kiajánlott és megvalósult, azaz a Vendég által igénybe vett (leutazott) szolgáltatásainak a nettó ellenértéke. A jutalék a Szolgáltató szolgáltatásának a díja (a továbbiakban: Jutalék). A Jutalék Mértékét a Szolgáltató és a Partner által elfogadott megbízási szerződés tartalmazza. 

A Partner Vendég által ténylegesen leutazott és/vagy a Vendég által a Partner felé történt tényleges fizetési kötelezettség után köteles Jutalékot fizetni a Szolgáltató részére az alább meghatározottak szerint. 

A Szolgáltatót a Jutalék abban az esetben illeti meg; ha: 

 1. a) a szolgáltatás megvalósult; vagy 
 2. b) a Partner nem értesíti határidőben a Szolgáltatót arról, hogy a Foglalást a Vendég szerződésszerűen lemondta; 
 3. c) a Partner tévedésből vagy mulasztásból nem tényleges és valós adatokat ad meg; d) a Vendég ténylegesen igénybe vette a szolgáltatást, de a Partner tévedésből vagy más okból ennek az ellenkezőjét állítja; 
 4. e) a Vendégnek a Foglalás lemondása miatt a közte és a Partner közötti szerződés alapján egyébként fizetési kötelezettsége keletkezett a Partner felé; 
 5. f) a Partner és a Vendég közötti szerződés módosításáról a Szolgáltató nem kerül kiértesítésre. 

A nettó Jutalék alapja: 

 1. a) az a) – d) pontok esetében a Foglalások teljes nettó ellenértéke; és 
 2. b) az e) – f) pontok esetében a Vendégnek a Partner felé fennálló tényleges fizetési kötelezettsége (pl. kötbér, lemondási díj vagy a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások nettó értéke). 

Amennyiben a Vendég a szálláshely tervezett elfoglalása (igénybevétele) előtt a Partner által megadott lemondási feltételekkel a Foglalást lemondja és fizetési kötelezettsége nem keletkezik a Partner irányába, akkor az érintett Foglalás törlésre kerül és a Szolgáltató részére nem jár jutalék. A Partner a Vendég általi lemondást a lemondást követő nap 10. napjáig jogosult és köteles jelezni és a Vendég szállást lemondó nyilatkozatával igazolni a Szolgáltatónak. 

9.1 Fizetési feltételek 

A Szolgáltató egyéb szolgáltatásai esetén a fizetési feltételek a következők: A Szolgáltató a Jutalék alapú szolgáltatását a teljesítést követően 8 napos fizetési határidővel számlázza ki a Partner részére. A Jutalék, illetve az egyéb szolgáltatás díja a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. A Számlázás módja: elektronikus számla. 

A Partner az elektronikus számlát az általa megadott e-mail címen fogadja. Abban az esetben, ha a Partner írásban jelzi a Szolgáltatónak, hogy nem elektronikus számlát kér, a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki. 

A számlák kifizetése átutalás útján vagy készpénzzel történő fizetéssel teljesítendő. Az átutalással történő fizetés a jelen ÁSZF 20. pontjában meghatározott bankszámlaszámra történik. Készpénzes fizetés a Szolgáltató székhelyén (7624 Pécs, Tiborc utca 72) lehetséges, előzetesen egyeztetett időpontban. A felek megfelelően alkalmazzák a határozott idejű elszámolásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, így az Áfa tv. 58. (1) bekezdését.

Amennyiben a Vendég a lemondás okán bármilyen jogcímen díj (kötbér) fizetésre köteles a Partner irányába, úgy a Szolgáltató ezen díjösszeg vonatkozásában jogosult jutaléka érvényesítésére. A Partner a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. A Szolgáltató a Partner késedelmes, vagy nem fizetése esetén, az igényérvényesítése (pl.: behajtás, fizetési meghagyás kibocsátásának kérése) minden költségét (pl: ügyvédi munkadíj, készkiadások, illeték) jogosult a Partnerre terhelni, aki annak megfizetésére is köteles. 

10. Titoktartás, személyiségi jogok védelme:

A Szolgáltató és a Partner vállalja, hogy az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel és a Vendégek vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével üzleti titokként kezeli a közöttük fennálló Szerződés feltételeit a másik fél tevékenységéről, szerződéses partnereiről a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott tényt, információt, adatot és minden egyéb olyan információt, amelyről ésszerűen eljáró fél alappal feltételezheti, hogy másik fél bizalmasan kezelné („ Bizalmas Információ ”). A Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítésétől és jogok gyakorlásától eltérő célból az adott fél a másik félre vonatkozó Bizalmas Információt nem használhatja fel, harmadik személy tudomására nem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), azt üzleti titokként köteles kezelni, és köteles annak védelem érdekében minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is.

 

Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet; „GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján a Szolgáltató és a Partner önálló adatkezelőknek számítanak, a Vendégek megfelelő adatvédelmi tájékoztatással történő ellátása a Szolgáltató és a Partner önálló felelőssége és kötelezettsége. A Vendégek személyes adatait a Szolgáltató a Vendégek hozzájárulása alapján továbbítja kizárólag a Szerződés teljesítésének céljából a Partner részére, a Partner ezen adatokat harmadik személynek nem adhatja tovább és egyéb célokra (pl. reklámozásra, Vendégek közvetlen megkeresésére) nem használhatja fel. A Szolgáltató és a Partner megegyeznek, hogy az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partnerek általi kezelésének jogszerűsége tekintetében a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Partner vállalja és szavatolja, hogy a Vendég adatait, így a Partner által önállóan felvett adatokat a jogszabályi keretek között célhoz kötötten és a megengedett és szükséges tartamban kezeli. A Szolgáltató a Partner adatkezelésével kapcsolatban a Vendégeknek nem ad felvilágosítást, arra kizárólag maga a Partner köteles. A Partner felelős és köteles a Szolgáltatót mentesíteni minden olyan igénnyel és kárral szemben, amely abból keletkezik, hogy a Partner a jelen adatvédelmi rendelkezéseket megszegi. 

Annak érdekében, hogy a felek az ÁSZF-et megkössék és teljesíteni tudják, valamint a Partner a Szolgáltatást igénybe vehesse, szükség van arra, hogy a Partner nevében eljáró egyes magánszemélyek (pl.: vezető tisztségviselők, megrendelésre/aláírásra jogosult munkavállalók, számlázással és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók, vendégek vagy foglalások kezelésével foglalkozó munkavállalók/megbízottak stb.) egyes kapcsolattartáshoz, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait a Szolgáltató adatkezelőként kezelje. Az adatot a Partner adja meg és módosításra, törlésre is neki van joga. A Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadása a Szolgáltatás igénybevételekor jogszerűen és az érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatása alapján történjen meg. Ezek meglétét a Szolgáltató nem köteles vizsgálni. A Partner felelős és köteles a Szolgáltatót mentesíteni minden olyan igénnyel és kárral szemben, amely abból keletkezik, hogy a Partner a fenti rendelkezéseket megszegi. 

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató és Partner között fennálló Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése, amely mindkét fél jogos érdeke. Az adatkezelés kizárólag az üzleti kapcsolattartók adatainak fentiek szerint, a Szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó felhasználását, tárolását, kezelését jelenti. A Partner az adatkezeléssel kapcsolatos igényeivel kapcsolatban a hello@teamlab.hu e-mail címen kezdeményezhet egyeztetést a Szolgáltatóval. 

Kezelt személyes adatok köre: 

 1. a) regisztrációkor megadott felhasználói név, jelszó, a Vendégek számára kiadható telefonszám és email cím; kapcsolattartók körének vezeték- és keresztneve, területe, e-mail címe, telefonszáma, szálláshellyel kapcsolatos adatok (neve, típusa, kategóriája, címe), számlázási adatok; b) magánszemély által üzemeltett Partner esetén: számlázási adatokban megadott vezeték – és keresztnév, születési hely és dátum, édesanyja neve, számlázási- és levelezési cím, adószám, számlázási e-mail cím; 
 2. c) egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély, nonprofit szervezet vagy cég által üzemeltetett Partner esetén: név/cégnév, adószámot, cégjegyzékszám, számlázási- és levelezési cím, számlázási e-mail cím, bankszámlaszám; 
 3. d) a Szolgáltatás használata során keletkező, az érintett magánszemély által generált adatok (pl. log file-k, üzenetek tartalma). 

Az adatkezelés időtartama a Partnerrel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő 8. év vége, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. A személyes adatok tárolása a Szolgáltató elektronikus rendszerében történik, az adatok tárolása a ……….. (székhely: …….., adószám: …………, Cégjegyzék szám: …….) (Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken történik. A szervereket kizárólag a Szolgáltató használja. Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. 

11. Titoktartás a vendégek felé

A Szolgáltató magas szintű etikai normákat alkalmaz és tiszteletben tartja valamennyi Felhasználó személyes adatait. A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk a foglalók adatait, illetve a foglalási folyamat során megadott nevet, e-mail címet és adatokat el kell juttatnunk. 

12. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése:

A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult. 

A Partner szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi), a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti.

 

A Partner szavatol azért, hogy az általa közölt, feltöltött adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelelnek (együttesen a Partner Ajánlata/ Hirdetése /Reklámja), nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Partner szolgáltatására is. A Partner tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség.

 

A Partner a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárért közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Partner bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Partnernek a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a Partner tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Partner felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Partner semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek értelmében amennyiben a Partner által feltöltött szálláshely vonatkozásában nem érkezik, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú foglalás érkezik, az nem esik a Szolgáltató terhére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a szálláshely, rendezvényhelyszín megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Partner hiányosan tölti fel, illetve adja meg a helyszínével kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ÁSZF szabályaiba ütközik. 

A Szolgáltató nem felel a Vendég által a Partnernek, vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételinek megsértéséért. 

A Szolgáltató nem felel a Felhasználó és/vagy a Vendég, vagy más harmadik személynek a Partnerrel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ideértve a szálláshely tényleges tulajdonságait és a Partner által feltöltött adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok valóságtartalmát is. A Partner felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha a Szolgáltatónak megadott adatok és/vagy paraméterekhez képest (amire tekintettel a Felhasználó/Vendég foglalását megtette, illetve a Vendég és a Partner között a kontraktus létrejött) utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. Ilyen esetekben a felelősség kizárólag a Partnert terheli. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek ismétlődnek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a Szolgáltató oldalán. 

A Partner a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Szolgáltató székhelyén, vagy az elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Partner a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet. 

13. A szerződés módosítása, megszűnése: 

A jelen Szerződés – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szerződés legrövidebb időtartama 1 munkanap lehet. 

A Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással. A rendes felmondás 1 munkanapos határidő megtartásával gyakorolható. A rendes felmondás nem gyakorolható a felek közötti szerződés létrejöttével azonos napon. A felmondási jog nem korlátozza a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben foglaltak szerint a megjelenítések felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Szolgáltató a Partner joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Partner által megadott e-mail címről érkezik. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF-ben foglalt szavatosságvállalás és vagy kötelezettség lényeges megsértése. Az azonnali hatályú felmondást megalapozza a lényeges kötelezettségszegése egyszeri megsértése is. 

A Szerződés bármely okból való megszűnést követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni. 

14. A Szerződés megszegése

A Partner a Szolgáltató által kibocsátott számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles a Szolgáltatások ellenértékét teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató magánszemélyek esetén a Ptk. 6: 48.§ (1) bekezdés szerinti egyéni vállalkozók és jogi személyek esetén pedig a Ptk. 6:155 (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot számít fel. 

Legalább 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult bármilyen törvényes úton követelését érvényesíteni, arra másnak megbízást adni. A Szolgáltató jogosult az igényérvényesítésével összefüggő költségeit a Partnerre terhelni. A Szolgálató a Partner késedelme esetén a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül 40 eurónak megfelelő, a Magyar 

Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre tarthat igényt (behajtási költségátalány). A Szolgáltató. ezen felül is jogosult a követelése érvényesítése költségeinek megtérítésére, amennyiben a megfizetett költségkezelési díjat meghaladja Ilyen költség lehet különösen a az eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díj, végrehajtás díja, stb. 

A számlán feltüntetett fizetési határidő elmulasztása miatt Szolgáltató saját weboldalán a Partner megjelenítését korlátozhatja. A korlátozások feloldására a Szolgáltató díjat számlázhat ki, melynek mértéke a behajtásra történő átadás előtt 2500 Ft + Áfa és a behajtásra történő átadást követően 15.000Ft + Áfa.

Amennyiben a Partner többször súlyosan megsérti a Szerződést, ideértve a jelen ÁSZF valamely rendelkezését, vagy a szerződésszegését többszöri felszólításra sem szünteti meg, a Szolgáltató jogosult az Ajánlat közzétételét megtagadni, vagy a már megjelent ajánlat közzétételét felfüggeszteni vagy törölni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani (és a Szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal megszüntetni). A Szerződés bármely részében kifejezetten megjelölt súlyos szerződésszegéseken túl az alábbiak minősülnek súlyos szerződésszegésnek: 

 1. a) az Ajánlat nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen, sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználó/Vendég döntés(én)ek megalapozott meghozatalához szükségesek (pl.: a szálláshely releváns paraméterei); 
 2. b) A Partner helytelen vagy félrevezető adatokat közöl a Szolgáltatóval (helytelenül megadott vagy irreálisan alacsony árakat, amelyet a Vendég számára a Foglalás megtétele után nem biztosít); c) a Partner magasabb árat számít fel a Foglalásban feltüntetettnél; 
 3. d) a Partner folyamatosan, vagy rendszeres időközönként ismétlődve a Vendégek Foglalását visszautasítja (ideértve azt is, ha a foglalás visszaigazolása, illetve elfogadása ellenére nem fogadja a Vendéget); 
 4. e) a Szolgáltató több súlyos panaszt és/vagy bejelentést kap egy vagy több Vendégtől, akik rendezvényhelyszínt foglaltak a Partnernél, vagy egy panasz kirívóan súlyos esetkörre vonatkozik; f) a Partner nevében eljáró bármely személy a Vendégekkel vagy a Szolgáltató személyzetével szemben helytelen, sértő, nem szakszerű magatartást tanúsít; 
 5. g) az Ajánlat Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, és/vagy a Szolgáltató. reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti; 
 6. h) az Ajánlat technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető; 
 7. i) az Ajánlattal szemben hatóság formálisan vagy informálisan kifogást emelt;
 8. j) a Partner az ÁSZF szavatosságvállalási rendelkezéseit megsérti, vagy az ÁSZF bármely rendelkezését ismételten megsérti;
 9. k) a Partnernek a Szolgáltató.-vel szemben ki nem egyenlített tartozása van; illetve;
 10. l) a Partner ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, vagy kényszertörlési-, illetve adóhatóság által indított vagy bírósági végrehajtási eljárás indult.

A Partnert köteles a Szolgáltatót a Partner szerződésszegésből eredő minden igénnyel, kárral és költséggel szemben tehermentesíteni és azt számára megtéríteni. 

15. Felelősség

Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek)

A Partner által közzétett információk valódiságáért a Partner felel, Szolgáltató ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősséget kizár.

 

A Felhasználó által kért ajánlat, és elküldött foglalás kizárólag Partner és a Felhasználó között eredményezheti szállás igénybevételére vonatkozóan szerződéses kapcsolat létrejöttét, Szolgáltató ezen viszonyokban nincs jelen. Kérjük, minden esetben tájékozódjon a lemondási feltételekről. A Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

HA a személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a feltöltött tartalmat haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétenni kért tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

16. Vegyes rendelkezések:

A Partner tudomásul veszi, hogy a Weboldalak szolgáltatásait a Felhasználó a jelen ÁSZF szerint veheti igénybe. A Felhasználó és/vagy a Vendég: az Ajánlatokat megismertetheti másokkal az ismert közösségi oldalakon – Facebook, Twitter (stb) – vagy elküldheti e-mail formájában barátainak, ismerőseinket írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket tehet a Partner szolgáltatásával kapcsolatban is (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak).

 

A Partner Ajánlatának közzététele Hirdetésnek, Reklámozásnak minősül. Ahol az ÁSZF, a Partner, illetve a kapcsolódó dokumentumok Ajánlatot nevesítenek, az Ajánlat alatt megfelelően érteni kell a Hirdetés/Reklám fogalmát is.

 

A Szolgáltató megtagadhatja az Ajánlat közzétételt, vagy bármikor törölheti a már megjelent Ajánlatot (ideértve a közzététel felfüggesztését is), ha Partner jelentős mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését és/vagy az Ajánlat 

– jogszabályba ütközik; 

– nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldalak útján 

megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse. Az ÁSZF szövegében az esetleges 

elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, javítása nem minősül az ÁSZF módosításának. 

17. Szerzői jogok

A Szolgáltató weboldalán megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után. 

A Partner által feltölteni kért bármely tartalmat (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – Szolgáltató a Partner szellemi alkotásaként kezeli. A Partner a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom feltöltésére és annak nyilvánosságra hozatalára jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, mely nyilatkozatának valótlansága esetén kártérítési felelősséggel tartozik. A Partner jelen szavatosságvállalása kiterjed arra is, hogy az itt hivatkozottak szerint az általa feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Szolgáltató az 5. pont szerint felhasználhatja és megjelenítheti, illetve megjeleníttetheti. 

18. A Szabályzat hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.

19. Záró rendelkezések 

A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre Pécsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

A jelen ÁSZF 2020.07.29-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.teamlab.hu weboldalon, illetve a Weboldalakon. A jelen ÁSZF-nek a Partnerrel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.teamlab.hu weboldalon, illetve a Weboldalakon közzétételre kerül, illetve a Partner számára a hozzáférés mindenkor biztosított. 

A Szolgáltató adatai: Pannon-Servus Kft. 

Székhely: 7624 Pécs, Tiborc utca 72. 

Postacím: 7624 Pécs, Szigeti út 89. 

számlaszám: 11731056-21452127-00000000 

Ügyfélszolgálat: +36 70 611 71 78 

Email: hello@teamlab.hu 

Web: www.teamlab.hu 

Adószám: 13772970-2-02 

 

'; }else{ history = ' '; } if($type=='category'){ if($data.area){$data.city = $data.area;} output += '
 • '+history+''+ $data.name + ''+$delete+'
 • '; }else if($type=='listing'){ if($data.area){$data.region = $data.area;} output += '
 • '+history+''+ $data.title.rendered + ''+$delete+'
 • '; } return output; } function gdasac_click_action($type,$url){ if($type=='category'){ // add location /*if(geodir_search_params.autocompleter_filter_location) { var current_location = geodir_params.location_url; $location_string = current_location.replace(geodir_params.location_base_url, ""); $url += $url.endsWith("/") ? "" : "/"; $url += $location_string; }*/ window.location = $url }else if($type=='listing'){ window.location = $url } }